WERKWIJZE

Op het moment dat u via de mail of telefonisch contact zoekt, zullen we eerst samen kort de situatie doornemen en kijken of ik inderdaad iets voor uw zoon/dochter zou kunnen betekenen. Als dit het geval is, maken we een afspraak voor een intake-gesprek. Aan het eind van het intake-gesprek bekijken we of we samen het traject ingaan. Zo ja, dan maken we een afspraak voor een eerste coachingssessie.


Ieder traject is weer anders, daarom heb ik geen vaststaand aantal sessies en ook geen stappenplan. Samen bekijken we na iedere sessie wat er op dat moment nodig is. Verbinding is het toverwoord. Samenwerken met ouder en kind om de situatie te verbeteren. 


Ook ben ik licentiehouder van het spel Coachee. Dit spel is een Kindercoachmethode die kan helpen om de hulpvraag van uw kind helder te krijgen.

Door het beantwoorden van de vragen en opdrachten verkrijg ik op verschillende manieren informatie van uw kind.  Het is een zeer effectieve methode om richting de oplossende fase te kunnen gaan…

Voor meer informatie kunt u eens kijken op www.kindercoachmethode.nl
Wat is mijn

werkwijze?