HOME

Als u zich om wat voor reden dan ook zorgen maakt om uw kind en graag zou willen dat uw kind:


• meer  zelfvertrouwen krijgt

• zijn/haar emoties beter kan begrijpen en uiten

• met meer plezier naar school gaat

• inzicht krijgt in zijn/haar talenten en die leert in te zetten

• zich beter kan concentreren

• minder boos gedrag vertoont

• geen last meer heeft van (faal)angst

• beter kan slapen

• om leert gaan met zijn/haar meer- of hoogbegaafdheid

• om leert gaan met het (hoog)sensitief zijn

• zijn/haar sociale vaardigheden verbetert

• om kan gaan met “moeilijke situaties” als: scheiding, verhuizing, ziekte of overlijden


Dan zou ik als Kindercoach iets voor uw kind kunnen betekenen. Samen met uw kind ga ik op zoek naar de oplossingen. Als Kindercoach help ik uw kind om zijn/haar talenten en mogelijkheden te ontdekken en in te zetten. Ik ga er hierbij vanuit dat alle antwoorden in uw kind zelf te vinden zijn. Mijn werkwijze is oplossingsgericht, ik heb het niet over problemen, maar zoek naar een oplossing; hoe kunnen we ervoor zorgen dat deze situatie verandert en wat is hiervoor nodig?

Welkom bij

Karin Kindercoaching