TARIEVEN

Tarieven


Huidige tarieven:                                                                                     


Telefonische kennismaking:                                    Gratis

Intake gesprek (1 - 2 uur)                                       €70

Coachings Sessie ( 1 uur)                                        €70

Krachtstenenspel (1 1/2 uur)                                   €82,50
Deze bedragen zijn inclusief het gebruik van materialen. 


Vraag voor een mogelijke vergoeding uw zorgverzekeraar om informatie.

Betaling in termijnen is ook mogelijk.
ALGEMENE VOORWAARDEN KARIN KINDERCOACH en AVG:


1. Algemeen

Karin Kindercoach – Coaching en begeleiding voor kinderen en hun ouders.

Gevestigd aan de Waterbies 57 te Schoonebeek en ingeschreven onder KVK nummer: 54977479


2. Verhindering

Indien bij verhindering ten minste 24 uur van tevoren wordt afgezegd, wordt de voor u gereserveerde tijd niet in rekening gebracht. Tijdig verzetten van de afspraak is natuurlijk mogelijk. Bij ziekte is overleg mogelijk.


3. Tarieven

De tarieven voor intake, ouderadviesgesprek en/of sessie staan vermeld op de website: www.karinkindercoach.nl

Betaling geschiedt via facturatie na het intakegesprek/ouderadviesgesprek of na een losse sessie.

De factuur ontvangt u via de mail.

In de meeste gevallen wordt Kindercoaching niet vergoed. Voor specifieke informatie over vergoeding, kunt u het beste contact opnemen met uw eigen zorgverzekeraar.

Tariefwijzigingen worden minimaal 1 maand vooraf aangekondigd.

Kort overleg, telefonisch of per mail, is bij het traject inbegrepen.. Als er meer tijd nodig is (meer dan een kwartier) wordt er een afspraak gemaakt. De kosten zijn dan hetzelfde als de kosten van een ouderadviesgesprek.


4. Betalingsvoorwaarden

Factuur betalen binnen 14 dagen na factuurdatum.


5. Aansprakelijkheid

Karin Kindercoach sluit elke aansprakelijkheid uit ter zake van schade en/of letsel voortvloeiende uit of in verband met de geboden diensten.

Karin Kindercoach heeft naar u en uw kind een inspanningsverplichting en zal zich tijdens het coachingstraject dan ook volledig inzetten om een zo goed mogelijk resultaat te behalen. Echter kunnen er geen garanties betreffende het resultaat worden geboden.

Van beide gezaghebbende ouders/verzorgers wordt een handtekening gevraagd, hiermee geven zij aan akkoord te gaan met de begeleiding en de hierbij behorende algemene voorwaarden.


6. Vertrouwelijkheid

Karin Kindercoach gaat vertrouwelijk om met de verkregen informatie van ouders en kind. In samenspraak met uw kind wordt besproken wat naar u als ouder wel of niet wordt gecommuniceerd.

De inhoud van de gesprekken wordt alleen gedeeld met derden wanneer het kind en de ouders daar toestemming voor geven.


7. Brengen en halen

Er is geen wachtruimte bij de praktijk aan huis.

De ouder kan het kind brengen en na afloop weer ophalen op de afgesproken tijd.


8. Bereikbaarheid ouders/verzorgers

De ouder/verzorger dient tijdens het consult telefonisch bereikbaar te zijn.


9. AVG


Privacy verklaring Karin Kindercoach:

Deze privacyverklaring is van toepassing op de verwerking van persoonsgegevens en is opgesteld in overeenstemming met de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Je bent vrij om het te helemaal door te lezen. Maar in kort wil ik je aangeven dat de eventuele gegevens die ik van jou en door jou krijg bij mij in veilige handen zijn.

Gebruiker van deze privacyverklaring en verantwoordelijke voor verwerking van gegevens ben ik, Karin Schoemakers. De eigenaresse van Karin Kindercoach, gevestigd in Schoonebeek, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 54977479.

Persoonsgegevens

Waarom ik jouw gegevens bewaar

Jouw contactgegevens (zoals naam, e-mail, adres, telefoonnummer) zijn voor mij en voor mij alleen. Ik gebruik deze om contact met jou te houden over de weg die wij samen gaan als Karin van Karin Kindercoach en cliënt van Karin Kindercoach.

Ik vraag alleen naar jouw contactgegevens nadat je ja hebt gezegd op met mij werken. Zie je er na een oriëntatie van af dan is dat prima. Dan verdwijnen jouw eventuele gegevens uit mijn systeem.

Verwerken persoonsgegevens

Mocht je ja zeggen op werken met mij (of het nu om coaching, ouderadviesgesprek of welke dienst dan maar ook van Karin Kindercoach gaat) dan vraag ik je waarschijnlijk om meer gegevens. Bijvoorbeeld in een intakeformulier of tijdens een gesprek. Alles wat geschreven en gezegd is blijft bij mij. Ik vraag alleen naar zaken die van belang zijn voor onze samenwerking. Doorgeven van deze informatie aan derden doe ik uiteraard alleen met jouw toestemming.

Beveiliging

Bij wet wordt van mij verlangd dat ik jouw gegevens bescherm. Dat doe ik ook. Op internet bewaar ik niets van jou. Alles wat we via WhatsApp  bespreken blijft daar en wordt beschermd door de privacy overeenkomsten waar wij Ja op zeiden als gebruikers van die diensten. Mail en sms zit in mijn apparaten. Alleen ik heb toegang tot mijn telefoon en laptop. Deze zijn beveiligd met een code.

Mijn website (www.karinkindercoach.nl) is een  etalage, alleen voor eenzijdig verkeer. Ik schrijf en jij leest. Je kunt daar geen interactie met mij hebben en ik sla daar ook niets op van jou. Ik ben bij een van de betrouwbaarste servers die er zijn en vertrouw op de bescherming van gegevens door one.com.


Niet digitale gegevens

Een enkele keer schrijf ik iets over jou op of bewaar iets wat je bij mij maakte. Ik bewaar dat in een afgesloten kast. Deze is afgesloten met een slot. Je mag er dus gerust op zijn dat ik niets van jouw persoonlijke gegevens deel met anderen zonder jouw toestemming.

Termijnen waarop ik gegevens bewaar

Omdat we al genoeg te bewaren hebben in het leven zal ik jouw gegevens niet langer bewaren dan logisch of nodig is. Uiteraard houd ik me aan de wettelijke en fiscale verplichtingen zoals de plicht aan de Belastingdienst van het 7 jaar bewaren van facturen. Maar verder zal ik gegevens van jou niet langer bewaren dan noodzakelijk voor het werk dat ik met jou doe.


Jouw rechten

Ik respecteer jouw privacy sowieso vanuit mijn professionele ethiek. Het recht om jouw gegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen heb je ten alle tijd. Je mag me hierover altijd aanspreken.